Cộng trừ ngày tháng trong PHP - Kiến thức lập trình

Hỗ trợ điện thoại Hỗ trợ kinh doanh P: (0243) 550 1189 M: (090) 550 1189

Cộng trừ ngày tháng trong PHP

Cộng trừ ngày tháng trong PHP

Như các bạn đã biết PHP  hỗ trợ khá nhiều hàm để xử lý các vấn đề liên quan đến thời gian, nhưng đôi khi nhiều quá làm người dùng lúng túng không biết nên sử dụng hàm nào.  Ở bài viết trước, tôi đã dùng hàm strtotime() để so sánh các ngày với nhau và hôm nay tôi sẽ kết hợp hàm đó với hàm strftime() để tính toán xem nếu lấy ngày hiện tại cộng thêm 1 tuần/1 tháng / 1 quý…. thì sẽ là ngày nào.

Các bạn có thể tham khảo đoạn code dưới đây:

<?php
    //Lấy ngày hiện tại
    $today = date('Y-m-d');
    echo "Today is ". $today . "<br />";
            
    //Cộng thêm 1 tuần
    $week = strtotime(date("Y-m-d", strtotime($today)) . " +1 week");
    $week = strftime("%Y-%m-%d",$week);
    echo "A week later is ". $week . "<br />";
    
    //Cộng thêm 1 tháng       
    $month = strtotime(date("Y-m-d", strtotime($today)) . " +1 month");
    $month = strftime("%Y-%m-%d",$month);
    echo "A month later is ". $month . "<br />";            
               
?>

Kết quả:

Today is 2011/08/16
A week later is 2011/08/23
A month later is 2011/09/16

Tổng kết,

Việc sử dụng uyển chuyển giữa các hàm sẽ giúp bạn giải quyết khá nhiều trường hợp khiến bạn đau đầu. Nếu bạn quen với việc tra hàm trên PHP Manual, tôi khuyên nên tham khảo thêm trang w3schools.com , tuy là trang tiếng Anh nhưng trang web sử dụng những từ đơn giản và có ví dụ rất dễ hiểu. Tôi cũng hay vào trang web này để tìm tư liệu cho các bài viết. Chúc vui !

Cộng trừ ngày tháng trong PHP
Rate: 4.5/5 based on 101 votes