Đại lý Windows Hosting - Hosting Việt

Hỗ trợ điện thoại Hỗ trợ kinh doanh P: (0243) 550 1189 M: (090) 550 1189

Đại lý Windows Hosting

Đại lý Windows Hosting

Windows Reseller Hosting (Đại lý Windows Hosting) là dịch vụ shared hosting chạy dưới dạng chia sẻ từ 1 tài nguyên server chính. Gói Windows Reseller Hosting được người quản trị (Đại lý) chia thành các gói hosting nhỏ tương ứng với các thông số kỹ thuật để cung cấp cho người dùng cuối.

Windows Reseller Hosting với quyền quản trị cao nhất của gói, người quản trị có thể thêm bớt, sửa xóa và cấp quyền cho từng người dùng (user) của mình. Windows Reseller Hosting thích hợp cho các công ty thiết kế web cung cấp các dịch vụ trọn gói cho khách hàng một cách dễ dàng, nhanh chóng, thuận tiện và bảo mật. Đại lý dễ dàng nâng cấp lên tài khoản lớn hơn với thời gian thực hiện rất nhanh mà hoàn toàn không làm thay đổi cấu trúc hoạt động website của khách hàng.