Google hiển thị sitelinks kiểu mớ - Dịch vụ SEO

Hỗ trợ điện thoại Hỗ trợ kinh doanh P: (0243) 550 1189 M: (090) 550 1189

Google hiển thị sitelinks kiểu mớ

Google hiển thị sitelinks kiểu mớ

Từ ngày 5/8 Search Engine Land đã loan tin Google Search đang thay đổi cách hiển thị sitelinks, ít nhất là với những từ khóa dạng tên miền (vnexpress.net) hoặc thương hiệu (vnexpress), gọi chung là Navigational Keywords.

Sáng nay mình kiểm tra với website tin tức VnExpress trên Google Search Việt Nam và chụp lại hình như sau:

Google hiển thị sitelinks kiểu mớ
Rate: 4.5/5 based on 100 votes

Theo Hoang Gia Inc , giải thuật Google Sitelinks trước đây vẫn hiệu quả, chỉ là Google Search thay đổi cách hiển thị, tức ngoài title, kết quả hiển thị thêm URL, và mô tả ngắn (short snippet, theo mình đo được tối đa 34 kí tự tính luôn khoảng trắng). Ngoài ra số lượng sitelinks tối đa đã được nâng từ 08 lên 12. Điều này chứng tỏ “Navigational Search” vẫn rất cần thiết với người dùng lẫn Google.

Các bạn cùng chia sẻ trải nghiệm của mình bên dưới nh

,