Google sẽ tinh giản Calendar và ngừng hỗ trợ Sync - Tin Công Nghệ

Hỗ trợ điện thoại Hỗ trợ kinh doanh P: (0243) 550 1189 M: (090) 550 1189

Google sẽ tinh giản Calendar và ngừng hỗ trợ Sync

Google sẽ tinh giản Calendar và ngừng hỗ trợ Sync

n dịch vụ lịch công tác Calendar và ngừng hỗ trợ dịch vụ Sync.

Google sẽ tinh giản Calendar và ngừng hỗ trợ Sync

Theo đó, từ ngày 4/1/2013, Google quyết định khai tử một số tính năng ít được dùng trên dịch vụ Calendar, bao gồm khả năng tạo cuộc hẹn mới và kiểm tra lịch thông qua tin nhắn văn bản.

Với dịch vụ Sync, vốn cho phép người dùng truy cập Gmail, Calendar và Contacts thông qua giao thức Exchange ActiveSync của Microsoft, từ 30/1/2013, người dùng mới sẽ không thể đăng ký để dùng được Sync nữa, song phía Google sẽ tiếp tục hỗ trợ dịch vụ này cho những kết nối đã có, cũng như hỗ trợ các khách hàng trong mảng giáo dục, chính phủ và doanh nghiệp.

Việc tinh giản dịch vụ Calendar và ngừng hỗ trợ Sync là một trong những bước khởi động cho kế hoạch ngừng hỗ trợ hàng loạt dịch vụ của Google.

Đây là nỗ lực nhằm tái tập trung vào những dự án mới với mục đích phục vụ số đông người sử dụng của Google.

Theo Google, trong thời gian tới, hãng này sẽ đặt trọng tâm vào việc tạo ra "những sản phẩm hữu ích tuyệt vời để cải thiện cuộc sống của hàng triệu người mỗi ngày".

Google sẽ tinh giản Calendar và ngừng hỗ trợ Sync
Rate: 4.5/5 based on 100 votes