Kiến thức lập trình

Hỗ trợ điện thoại Hỗ trợ kinh doanh P: (0243) 550 1189 M: (090) 550 1189

Kiến thức lập trình

So sánh ngày tháng trong PHP

So sánh ngày tháng trong PHP

1, Giới thiệu Hôm nay tôi gặp một vấn đề về ngày tháng trong dự án của chúng tôi, theo yêu cầu thì tôi phải xóa tất cả những sản phẩm đã hết hạn trong Database. Mỗi sản phẩm đều có 2 cột trong DB là start_date và exp_date để lưu ngày đăng kí và ngày hết hạn quảng cáo trên...

Cộng trừ ngày tháng trong PHP

Cộng trừ ngày tháng trong PHP

Như các bạn đã biết PHP  hỗ trợ khá nhiều hàm để xử lý các vấn đề liên quan đến thời gian, nhưng đôi khi nhiều quá làm người dùng lúng túng không biết nên sử dụng hàm nào.  Ở bài viết trước, tôi đã dùng hàm strtotime() để so sánh các ngày với nhau và hôm nay tôi sẽ...