Làm gì để SEO thành công cho các doanh nghiệp nhỏ - Kinh nghiệm, Thủ Thuật

Hỗ trợ điện thoại Hỗ trợ kinh doanh P: (0243) 550 1189 M: (090) 550 1189

Làm gì để SEO thành công cho các doanh nghiệp nhỏ

Làm gì để SEO thành công cho các doanh nghiệp nhỏ

Để Seo (Dịch vụ SEO) thành công cho các doanh nghiệp nhỏ cần thực hiện theo những bước cơ bản sau:

Bước 1: Nghiên Cứu

- Viết ra mục tiêu của doanh nghiệp: Mục tiêu ở đây không phải là traffic, nhiều người vào website của doanh nghiệp mà phải mua sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp đó.

- Brainstorm đưa ra các ý tưởng về keyword, các keyword có thể mang lại hành động của khách hàng trên website. Ví dụ keyword “nội thất” chưa chắc là khách hàng muốn mua nội thất nhưng keyword “giá máy lạnh” khách hàng này có khả năng muốn mua máy lạnh rất cao.

- Đánh giá keyword: Sử dụng Google Keyword Tool để đánh giá keyword của bạn, xem bao nhiêu người tìm kiếm, tỉ lệ cạnh tranh …

- Tracking keyword của bạn để sau này cải tiến các keyword mang lại tỉ lệ CRT cao hơn và hiệu quả hơn.

- Phân tích cạnh tranh của keyword.

- Tạo ra danh sách các đối thủ cạnh tranh từ keyword của bạn.

- Sử dụng Yahoo Site Explorer để kiểm tra backlink của đối thủ và đây cũng có thể là nguồn để bạn tạo backlink cho mình trong tương lai.

- Phân tích website bạn cần làm SEO về nội dung, chuẩn HTML, backlink, vị trí keyword trên Google …

Bước 2: Onpage

- Cài đặt Google Analytics, Google Webmaster Tool

- Cài đặt Google Analytics trước 2 tuần sau khi bắt đầu SEO, để cho khách hàng thấy hiệu quả của việc SEO và không SEO.

- Kiểm tra design và các chuẩn thiết kế HTML

- Nội dung có theo cấu trúc Silo, sẽ thuận lợi và tạo sức mạnh của internal linking.

- Tối ưu thẻ HTML: h1, h2, b, strong, nofollow, alt …

- Kiểm tra link đã rewrite và keyword trong url chưa ?

- Tối ưu các thẻ meta và title tag

- Thêm địa chỉ công ty và số phone.

- Tạo sitemap xml cho Google Webmaster.

Bước 3: Offpage

Tạo backlink của bạn thông qua các cách sau:

- Forum: Viết bài và chữ ký là cách xây dựng backlink trên forum hiện nay.

- Blog comment: Viết comment các blog cùng lĩnh vực hoặc chủ đề liên quan đến bạn.

- Web 2.0: Còn gọi là link wheel

- Link baiting: Ý tưởng để thu hút backlink, tạo nội dung hay và mọi người sẽ link đến bạn.

- …

Bước 4: Kiểm tra và đánh giá hiệu quả

- Tracking thứ hạng keyword.

- Tracking backlink của bạn.

- Tracking backlink của đối thủ.

- Tracking hiệu quả keyword mang lại.

Làm gì để SEO thành công cho các doanh nghiệp nhỏ
Rate: 4.5/5 based on 100 votes