Làm sao để có nhiều click hơn trên Google ? - Lĩnh vực khác

Hỗ trợ điện thoại Hỗ trợ kinh doanh P: (0243) 550 1189 M: (090) 550 1189

Làm sao để có nhiều click hơn trên Google ?

Làm sao để có nhiều click hơn trên Google ?

Thật là tuyệt vời khi website của bản được hiển thị trên trang kết quả đầu tiên của Google vì bạn đã chọn được từ khóa chính xác. Nhưng nếu không ai click vào thì rõ ràng có cái gì đó chưa được đúng lắm và điều này cũng chẳng hay ho gì đúng không nào. Bạn có thể làm một số bước dễ mà cũng không dễ như sau để tăng số người click vào trang web của bạn khi nhìn thấy chúng trên Google.

Làm sao để có nhiều click hơn trên Google ?
Rate: 4.5/5 based on 100 votes

Dễ: Hãy làm tiêu đề trang web thật hấp dẫn

Tiêu đề của trang web sẽ là thứ đầu tiên mà người tìm kiếm nhìn thấy. Vì thế trang web của bạn sử dụng những tiêu đề mang tính hấp mouse click 220x300 Làm sao để có nhiều click hơn trên Google ?dẫn mời gọi click nhưng không nói quá rõ mục đích là quan trọng.

    Những từ khớp với yêu cầu tìm kiếm sẽ xuất hiện dưới dạng in đậm trong những tiêu đề. Nếu trong tiêu đề của bạn chứa những từ in đậm phù hợp với những từ tìm kiếm được tìm kiếm trong title thì website của bạn sẽ được google chú ý nhiều hơn
    Bảo đảm rằng những title của những trang web có tính chất mô tả cho nội dung trang web. Sẽ tốt hơn nếu sự mô tả này diễn ta rõ cái gì mà người tìm kiếm có thể tìm thấy trong trang web của bạn.
    Hãy đưa vào trong title của trang web những lời quảng cáo, mời gọi cũng như những lợi ích mà người tìm kiếm có thể tìm thấy để tăng khả năng họ lựa chọn ghé thăm website của bạn.
    Hãy đưa những thông tin quan trọng nhất ở phần đầu của title. Vì công cụ tìm kiếm có thể chỉ hiển thị một phần title trong kết quả tìm kiếm do đó người sử dụng có thể sẽ không nhìn thấy hết toàn bộ title của bạn.
    Nếu công ty của bạn không phải là thương hiệu lớn thì tránh để tên công ty trong title của trang web
    Không được sử dụng title giống nhau cho tất cả các trang web của bạn. Đây là một lỗi phổ biến của những người mới làm seo.
    Tránh những title ngắn vì nếu quá ngắn hay chỉ là một tập hợp của những từ khóa thì google có lẽ chỉ viết lại chúng.

Không dễ: Cố gắng tác động đến sự mô tả mà Google nghĩ về website của bạn

Ví như title của trang web, bảng mô tả nên bao gồm lời mời gọi để người tìm kiếm click vào và cho người tìm kiếm biết được lý do tại sao website của bạn là phù hơn các trang web khác. Không may, Google không thường sử dụng thẻ Meta Description.

Nếu bạn muốn gây ảnh hưởng đến sự mô tả về website của bạn trên Google, bạn nên làm theo những hướng dẫn sau:

    Thêm từ khóa vào thẻ meta description. Nếu thẻ meta description của bạn chứa những từ khóa được tìm kiếm thì google sẽ có khả năng sử dụng meta description để tìm ra bạn
    Hãy khóa mô tả của bạn trên thư mục internet vì một vài website, google sẽ sử dụng bảng mô tả trên DMOZ.org, cung cấp danh danh phân loại các website trên toàn thế giới. Bạn có thể tránh điều này bằng cách sau: <meta name=”robots” content=”NOODP”>.
    Tránh duplicate meta tags vì nếu sử dụng cùng title và cùng thẻ meta description trên những trang web khác nhau thì google sẽ nhận định rằng những trang web này ít có giá trị
    Hãy khóa hoàn toàn phần snippet của bạn: nếu bạn sử dụng <meta name=”robots” content=”nosnippet”> thì sau đó Google sẽ không hiện thị phần snippet của website. Bạn chỉ nên sự dụng thẻ này khi Goolge nghĩ về website của bạn rất tệ.

Thông thường, Google sẽ tạo ra snippet dựa trên nội dung mà Google tìm thấy trên trang web của bạn. Nếu từ khóa được tìm kiếm xuất hiện trên trang web của bạn, nó sẽ hiện thị dưới dạng in đậm trên phần snippet. Những từ khóa in đậm sẽ hướng tới việc click-through

Đó là lý do mà những từ khóa nên được hiện thị trên trang web của bạn. Nếu bạn muốn bảo đảm rằng trang web của bạn xuất hiện trên trang đầu tiên của kết quả tìm kiếm cho một từ khóa nhất định thì việc từ khóa xuất hiện đúng trong phần meta element của trang web rất là quan trọng.
Analyze your web pages with IBP’s Top 10 Optimizer to find out how to change your web pages so that they appear on the first result page on Google for the right keywords.
Hãy phân tích trang web của bạn với IBP’s Top 10 Optimizer để tìm ra cách thay đổi trang web sao cho tăng khả năng xuất hiện của chúng trên trang kết quả đầu tiên của google với từ khóa nhất định.

,