Phân hệ quản lý khách hàng - hợp đồng - Phần mềm ERP

Hỗ trợ điện thoại Hỗ trợ kinh doanh P: (0243) 550 1189 M: (090) 550 1189

Phân hệ quản lý khách hàng - hợp đồng

Phân hệ quản lý khách hàng - hợp đồng

Chức năng này giúp các doanh nghiệp tiếp cận và giao tiếp với khách hàng một cách có hệ thống và hiệu quả, quản lý các thông tin của khách hàng nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn.

Chức năng:

Phân loại thông tin khách hàng theo nhiều nhóm khác nhau, phân quyền truy cập tương ứng với từng nhân viên, phòng ban phụ trách để dễ dàng kiểm soát thông tin.
Quản lý thông tin chung của khách hàng, thông tin những người liên hệ của khách hàng đó và quá trình giao dịch với khách hang.
Quản lý thông tin các đối tác, các nhà cung cấp, đại lý có quan hệ hợp tác thường xuyên với công ty
Quản lý hợp đồng của từng khách hang
Quản lý khoản phải thu, chi, các khoản còn nợ của khách hàng.
Phân quyền quản lý, cập nhật, xem thông tin đối với từng nhóm khách hàng.

Tự động hóa và tin học hóa công việc quản trị nhân sự.
Giảm 70% khối lượng công việc.
Tiết kiệm thời gian và chi phí
Cung cấp các báo cáo quản trị nhân sự và báo cáo chính xác và nhanh chóng.
Cung cấp thông tin phân tích về hiệu quả giờ làm việc, tăng ca, thôi việc… hỗ trợ quá trình ra quyết định.
Tránh sự mâu thuẩn về mặt con người hoạt động thủ công
Tránh sự các rủi ro trong việc thực hiện công việc do phụ thuộc vào nhân viên thừa hành

Phân hệ quản lý khách hàng - hợp đồng
Rate: 4.5/5 based on 100 votes

các Phần mềm ERP khác: