Phân hệ quản lý tài sản - Phần mềm ERP

Hỗ trợ điện thoại Hỗ trợ kinh doanh P: (0243) 550 1189 M: (090) 550 1189

Phân hệ quản lý tài sản

Phân hệ quản lý tài sản

Chức năng quản lý tải sản giúp cho doanh nghiệp luôn biết được thực trạng các tài sản mà doanh nghiệp đang có. Module này bao gồm các chức năng mô tả chi tiết tài sản, ai đang sử dụng và quản lý, quá trình sử dụng tài sản cho mục đích gì, tình trạng hiện tại của tài sản… Các chức năng chính

  • Quản lý phòng ban
  • Quản lý nhóm tài sản
  • Quản lý danh mục nhóm dự án sử dụng tài sản, danh mục trạng thái
  • Phân quyền quản trị chức năng quản lý tài sản
  • Tìm kiếm thông tin tài sản
  • Xem, thêm, sửa, xóa thông tin tài sản

Tự động hóa và tin học hóa công việc quản trị nhân sự.
Giảm 70% khối lượng công việc.
Tiết kiệm thời gian và chi phí
Cung cấp các báo cáo quản trị nhân sự và báo cáo chính xác và nhanh chóng.
Cung cấp thông tin phân tích về hiệu quả giờ làm việc, tăng ca, thôi việc… hỗ trợ quá trình ra quyết định.
Tránh sự mâu thuẩn về mặt con người hoạt động thủ công
Tránh sự các rủi ro trong việc thực hiện công việc do phụ thuộc vào nhân viên thừa hành

Phân hệ quản lý tài sản
Rate: 4.49/5 based on 101 votes

các Phần mềm ERP khác: